งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

 

                                        การบรรยายธรรม  ระดับประถม

 

เด็กหญิงวันวิสา     คมปาน

 

    

Design downloaded from free website templates.