งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

 

                       การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

                                                                               1.  เด็กชายจิตติภัทร  วิจิตรโสภณ

                                                     2.  เด็กชายทีฆัศน์  จันทร์แดง

                                                     3.  เด็กหญิงณรากร  จันทร์ชาวนา

 

 
 
 

                         

Design downloaded from free website templates.