:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::
  ข่าวประชาสัมพันธ์

                 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา   2557  

                  -      วันที่   14   พฤษภาคม   พ.ศ.  2557
                ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     
                -  วันเสาร์ที่   31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557
 
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ท็อปเทสท์)

ประจำปี พ.ศ. 2555
 เด็กชายนฤปชัย  ไพรหงกุล ดูต่อ     รูปภาพ
 เด็กหญิงญาณิศา  มากลัด ดูต่อ    รูปภาพ
 เด็กชายดนุพัฒน์  ชัยณรงค์ ดูต่อ    รูปภาพ

                ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

. .

 

ค่ายธรรมะ

 

 

กีฬาสี

 

วันแม่

 

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เข้าค่ายยุวกาชาด

 

เข้าค่ายลูกเสือ

 

 

ทัศนศึกษา

 

ซ้อมงานองค์พระ

 
Design downloaded from free website templates.